Brosjyre    Løypekart  Skibuss Hjelp til snømåking Snødybde Seljestad: 90 cm

Nyhetene finn du under bildet frå Web-kameraet på Seljestad.


Fredag 12.02.16: -20, stille og flott vær. Alle løyper ligg frå i går. Det vert i løpet av dagen køyrt løype til Kyrkjenuten, opp Tjoaminnet og over Dyrskarheia, samt løype frå Røldal Skisenter til Tjoaminnet. Det er også løype frå Lontjørn Skistadion mot Solfonn og bygdeløypa i Røldal. Alle løyper ligg og ventar på ein flott start på vinterferien i Rogaland. Dagens smøretips: Rode blå super ekstra -1 - -5.

Torsdag 11.02.15: -4, bra vær. Løyper til Oddavarden, Steinavatnet og Solfonn ligg frå i går, løype til Løyningsosen og opp Dyrskar vert køyrt i dag. Dagens smøretips: Rode blå super ekstra -1 - -5.

Onsdag 10.02.16: -13, stille og fint, Køyrer Seljestad Lågland, løypene til Oddavarden, Steinavatnet og Solfonnryggen. Dagens smøretips: Rode blå super ekstra -1 - -5.


Tirsdag 09.02.15: -1, 15 cm snø, overskya og litt vind. Køyrer Seljestad Lågland, Oddavarden og løyper på Korlevoll. Dagens smøretips: Rode lilla tørrvoks 0 gr.

Mandag 08.02.16: 0 gr, litt vind og lett snøvær, 15 cm nysnø. Køyrer Seljestad Lågland og løyper på Korlevoll. Dagens smøretips: Rode lilla tørrvoks 0 gr/smørefrie ski.

Søndag 07.02.16: +2, regn og vind: Køyrer løyper på Korlevoll og Seljestad Lågland (dersom det ikkje er for vått i myrane. Dagens smøretips: Rode rød klister.

Lørdag 06.02.16: 0 gr, lett snøvær (våt snø på Korlevoll. Har køyrt Seljestad Lågland, løype under Kistefjell og rundt Haugsnut, og løype til Solfonn. Løypa til Løyningsosen vart køyrt fredag ettermiddag. Vind og snødrev i høgden. Dagens smøretips: Smørefrie ski/Rode lilla tørrvoks 0 gr.

Fredag 05.02.16: -4, stille og lett snøvær. Løypene til Oddavarden og Steinavatnet ligg frå i går, vurderer å køyra seinare i dag dersom det kjem snø som meldt. Køyrer løypa til Løyningsosen i ettermiddag, og til Solfonnryggen lørdag morgon. Dagens smøretips: Lilla Rode multigrad 0 - -2.

Torsdag 04.02.16: -5, stille og bra vær, køyrer løyper til Oddavarden og Steinavatnet. Dagens smøretips: Rode blå super ekstra -1 - -5.

Onsdag 03.02.16: -6, 10 cm nysnø, stille og fint. Køyrer Seljestad Lågland og løypene til Oddavarden. Det vart også køyrt løype til Løyningsosen i går og løype på Lontjørn Skistadion. Røldal forventar at maskinaa kjem på plass i dag og at det vert køyrt løyper der i ettermiddag. Dagens smøretips: Rode blå super ekstra -1 - -5.

Tirsdag 02.02.16: -1, 30 cm nysnø, vindstille og snøvær. Køæyrer Seljestad Lågland og løyper på Korlevoll. Dagens smøretips: Lilla rode tørrvoks 0 gr.

Mandag 01.02.16: -3, 10 cm nysnø, litt trekk og snøbyer. Køyrer Seljestad Lågland og løyper på Korlevoll. Dagens smøretips: Rode lilla multigrad tørrvoks 0 - -2.

Søndag 31.01.16: -3, stille, lette snøbyer, 30 cm nysnø. Køyrer løyper på Korlevoll og mot Oddavarden. Dagens smøretips: Rode lilla multigrad tørrvoks 0 - -2.

Lørdag 30.01.16: -3, 15-20 cm nysnø, rolege vindforhold og lette snøbyer. Køyrer 5 km løype på Korlevoll, for vått i myrar til å køyre løyper til Oddavarden i dag. Det er også køyrt løype på Lontjørn Skistadion.

Fredag 29.01.16: +2, regn og vind, køyrer ikkje løyper.


Torsdag 28.01.16: -3, snøbyer, 10 cm nysnø, køyrer den gamle lysløypa på Korlevoll, ellers er det alt for vått i myrar og terreng til å køyre løyper i dag. Dagnes smøretips: Rode lilla multigrad tørrvoks 0 - -2.

Tirsdag 26.01.16: +1, sluddbyer, svært lite snø og isete nede på Korlevoll, roten snø og vått vidare innover, avventar køyring til forholda betrar seg, det kan vera håp om meir snø på torsdag.

Mandag 25.01.16: +3, lett yr og vind. Løypene ligg frå søndag, det er lite snø igjen for å køyra løyper på nytt. Dagens smøretips: Rode rød klister.

Søndag 24.01.16: +1, stille og overskya, køyrer alle løypene til Oddavarden, Steinavatnet og nordsløyfene i Seljestad lågland. Dagens smøretips: Smørefrie ski eller tynt lag med Rode Multigrad klister -6 - +6 i låglandet.

Lørdag 23.01.16, -1, 5 cm nysnø, opphald og vindstille på Seljestad, ein del vind i høgden. Køyrer nordsløyfene i Seljestad Lågland, og alle løypene til Oddavarden, og vurderer løypa til Steinavatnet. Dagens smøretips: Rode lilla multigrad tørrvoks 0- -2/lilla tørrvoks 0 gr.

Fredag 22.01.16: 0 grader, litt vind, løypene ligg fine frå før. Dagens smøretips. Rode lilla multigrad tørrvoks 0 - -2.

Torsdag 21.01.16: Ny flott og kald dag, føret vert stadig betre, og det er flott å gå i sola midt på dagen. Fredag ettermiddag er det meldt litt snø, og det kan bli ei fin helg for skiturar med litt nysnø, overskya og lite vind, og temperaturar som nærmar seg 0.

Onsdag 20.01.16: -21, bra vær, løypene ligg frå søndag. 
Dagens smøretips. Rode blå super ekstra tørrvoks -1 - -5.

Tirsdag 19.01.16:
 -16, bra vær, løypene ligg fine frå søndag. Dagens smøretips. Rode blå super ekstra tørrvoks -1 - -5.

Mandag 18.01.16: -10, bra vær, løypene ligg fine frå søndag. Dagens smøretips. Rode blå super ekstra tørrvoks -1 - -5.

Søndag 17.01.16: -20 på morgonen, vindstille og fint. Køyrer dei same løypene som lørdag. Husk at det er mildare i nordsløyfene og området Kistefjell-Haugsnut-Oddavarden. Dagens smøretips. Rode super ekstra blå tørrvoks -1 - -5.