Løypekart  Skibuss Hjelp til snømåking Snødybde Seljestad: 230 cm

Nyhetene finn du under bildet frå Web-kameraet på Seljestad.


Dei nye løypekarta som er kome opp er SMB Odda si gåve til Odda kommune i samband med kommunen sitt 100-årsjubileum i fjor. Vi takkar SMB Odda for gåva som vi fekk gleden av ! Nyhetsbrev vert tidvis sendt ut på mail . Ønsker du å få tilsendt slike brev, kan du melde deg på nede til venstre under menyane.

Dagens smøretips: Rode lilla tørrvoks 0 gr.  Hugs ikkje sikker is på vatn og bekker, hold til høgre i løypetrassen, og dei som går på beina i traseen må gå i kanten av løypa, sykling i løypene og hundespann ikkje tillatt !

Mandag 30.03.15: -2- -5 grader på morgonen, stille og bra vær. Køyrer Seljestad Lågland og løypene til Oddavarden på morgonen, pluss løype ned Solfonnryggen til Solfonn og Langedalsstølen. Køyrer til Steinavatnet og Løyningsosen utpå dagen.

Søndag 29.03.15: 0 gr, lett snø, rolege vindforhold. Køyrer løype til Løyningsosen. Dyrskarrennet startar kl 10.00, og ca kl 09.30 vert denne traseen på 22-23 km køyrt: Korlevoll-Damekneiken-sløyfene mot Seljestadstølen-Krokavatnet-Oddavarden-runde rundt ryggen mot Solfonn/Haugsnut-Kistefjell-Seljestadstølen-Seljestad Lågland nordsløyfene (-den siste)-Korlevoll.

Lørdag 28.03.15: -2, stille og bra vær, litt trekk enkelte plassar i høgden. Har køyrt Dyrskarløypa (omtalt i går) og til Steinavatnet. Solfonnryggen og Løyningsosen vart køyrt i går.

Fredag 27.03.15: -2, vindstille, bra vær. Frå og med i dag køyrer vi trase for Dyrskarløypa:  Korlevoll-Damekneiken-sløyfene mot Seljestadstølen-Krokavatnet-Oddavarden-runde rundt ryggen mot Solfonn/Haugsnut-Kistefjell-Seljestadstølen-Seljestad Lågland nordsløyfene (-den siste)-Korlevoll. Løypa er ca 22-23 km, og blir brukt i Dyrskarrennet på søndag. Køyrer også tilførselsløype Solfonnryggen, og vurderer om han kjem ned til Løyningsosen med maskina.

Torsdag 26.03.15: -2, lett snø og vind, køyrer 3 km på Korlevoll og inn mot Damekneiken.

Onsdag 25.03.15: -1, litt nysnø, stille og fint, køyrer Seljestad Lågland og løypene til Oddavarden.

Tirsdag 24.03.15: 0 gr, 5 cm nysnø, køyrer Seljestad Lågland og vurderer andre trasear, løypekøyrar er vekkreist, det vert køyrt med Korlevoll si maskin.

Mandag 23,03.15: +1, 15 cm nysnø, sludd og vind. Køyrer løype på Korlevoll og inn mot Damekneiken.

Søndag 22.03.15: -1, lett snøvær, litt trekk. Køyrer Seljestad Lågland og løypa under Kistefjell og rundt Haugsnut.

Lørdag 21.03.15: -3, fint, litt vind, køyrer Seljestad Lågland og løypene til Oddavarden og Steinavatnet.Det blåser litt fokksnø inn i sporet.

Fredag 20.03.15: +1 lett snøvær, køyrer løypa under Kistefjell og rundt Haugsnut, Solfonnryggen og Løyningsosen.

Torsdag 19.03.15: + 3, brukbart vær, løypene ligg frå i går; Seljestad Lågland og løypene til Oddavarden. Starter også oppkøyring av løyper mot Kyrkjenuten.

Onsdag 18.03.15: +1 bra vær, harde løyper, prøver å frese opp i Seljestad Lågland og vurderer vidare innover.

Tirsdag 17.03.15: +4, opphold og roleg, litt trekk i høgden, køyerer Seljestad Lågland og løypene til Oddavarden.

Mandag 16.03.15: -1, oppholdsvær og vind, løypene ligg frå helga.

Søndag 15.03.15: Ny flott dag, alle løyper vart testa i går kveld, og ligg fine også i dag. Blir lett mykje klumpar om ein køyrer på nytt.

Lørdag 14.03.15: -4, stille og fint, køyrer løyper til Oddavarden, Steinavatnet og over Dyrskarheia.