Brosjyre    Løypekart   Hjelp til snømåking Snødybde Seljestad: 30 cm/120 cm Seljestadstølen

Nyhetene finn du under bildet frå Web-kameraet på Seljestad (klikk på bildet for å få det oppdatert).

000
Mandag 1.juni: Våren har no tatt fullt over på nedre del av Seljestad, men i høgfjellet på Haukeli vil det vera skiføre langt utover i juni. Vi ønsker alle ein god sommar og ønsker vel møtt tilbake når snøen melder seg utpå hausten.

Onsdag 27.mai: Våren har kome til Seljestadfjellet, men det er fortsatt mulighetar til å gå på ski på Seljestad heilt frå parkeringsplassane, og det er fortsatt svært mykje snø i høgden. Nysnøen i mai har no smelta, og det er komen ned i gamal grovkorna snø. Det er meldt svært varmt og fint vær i pinsen, og snøsmeltinga kan skyta fart. Det kan då flauma opp i både bekker og elvar. Snøskredfaren i bratte områder er også stor. Vis difor varsemd dersom du vil ha ein skitur i pinsen.

Søndag 3.mai, +1, stille og delvis skya. Køyrer løype til Steiavatnet, Oddavarden via Haugsut og Krokavatnet og nedover Solfonnryggen eit stykke. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 -+6. Vi avsluttar køyringa for sesongen i dag, men det vil fortsatt vera mogeg å gå på skiturar utover i mai.

Lørdag 2.mai: +2, stille og overskya på morgonen. Køyrer løype til Steinavatnet, Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet og løype til Solfonn/Langedalen. Dagens smøretps: Rode multigrad klister -6 - +6.

Fredag 1.mai, 0 gr, stille og fint på morgonen. Køyrer løype til Steinavatnet og Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet, køyrer også ned til Solfonn/Langedalen. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.

Onsdag 29.04.20: +2, skya og stille vær. Køyrer løype til Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet. Dagens smøretips: Rode rød klister.

Tirsdag 28.04.20: -2, stille og lettskya. Køyrer løype til Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet, skareføre med tynt snølag utanfor spora. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.

Søndag 26.04.20: 0 gr, stille og fint kl 07:30. Køyrer løype til Steinavatnet, Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet og tilførselsløype til Solfonn/Langedalen. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6, kan vera lurt å venta til sola tiner opp skaren.

Lørdag 25.04.20: -3, stille og fint kl 07:30. Køyrer løype til Steinavatnet og Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet, tilførselsløype til Solfonn/Langedalen vart køyrt tidlegare i veka, løype til Løyningsosen vart køyrt sist helg. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6, kan vera lurt å venta til sola tiner opp skaren.

Fredag 24.04.20: +1, stille, fint vær med litt skodde på morgonen. Køyrer løype til Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet, køyrer til Steinavatnet i tillegg i helga. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.

Torsdag 23.04.20: +2, stille og fint på morgonen. Køyrer løype til Oddavarden vi Haugsnut og Krokavatnet og tilførselsløype til Solfonn/Langedalen. Vi i tillegg køyra til Steinavatnet i helga. Det er fint føre til å gå over alt, men vær forsiktig ved bratte nedfartar. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.

Tirsdag 21.04.20: 0 gr, stille og fint på morgonen. Køyrer løype til Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6

Mandag 20.04.20: o gr, stille og fint på morgonen. Køyrer løype til Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet, løype til Steinavatnet og Seljestad Lågland ligg frå i går. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.

Søndag 19.04.20: 0 gr, stille og strålande vær kl 08:56. Det er nykøyrte løyper til Steinavatnet, Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet, og Seljestad Lågland. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.


Lørdag 18.04.20: -3, stille og strålande vær kl 08:45. Det er køyrt løyper til Steinavatnet, Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet, Seljestad Lågland og tilførselsløype til Løyningsosen. Vi vil ikkje køyre løyper over Dyrskarheia og til Kyrkjenuten i år, i desse corona-tider held vi oss til dei trygge løypene i nærområdet på Seljestad. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6. Det kan vera lurt å venta litt utpå dagen med turen slik at sola får løyst opp det harde føret etter nattekulda.

Fredag 17.04.20: -4, stille og fint vær. Køyrer Seljestad Lågland, løyper til Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet, og løype til Steinavatnet. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.

Torsdag 16.04.20, Ogr, kitt vind, skya, meldt finane utover dagen. Køyrer Seljestad Lågland. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.

Tirsdag 14.04.20: -2, stille og lett snøvær. Køyrer Seljestad Lågland. Dagens smøretips: Rode lilla multigrad tørrvoks 0 - -2 (når det har kome litt meir snø).

Mandag 13.04.20: -4, delvi skya og litt trekk. Køyrer Seljestad Lågland og løype til Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet, hardt i løypene men har fått frest brukbart opp. Dagens smøretips: Rode blå klister (evt multigrad klister dersom det blir varmare utover dagen).

Søndag 12.04.20: +2, lii vind og regn. Køyrer Seljestad Lågland. Dagens smøretips: Rode rød klister.

Lørdag 11.04.20: +1, vindstille og nokre snøfnugg i lufta. Køyrer Seljestad Lågland og Oddavarden via Haugsnut og Krokavatnet. Løype til Steinavatnet og tilførselsløyper til Løyningsosen og Solfonn/Langedalen ligg frå i går, Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.


Fredag 10.04.20: -3, vindstille og fint vær. Har køyrt Seljestad Låglaand, Oddavarden via Haugsnut og Krokaavatnet og til Steinavatnet. Tilførselsløyper til Solfonn/Langedalen og Løyningsosen. Dagens smøretips: Rode multigrad klister -6 - +6.

Torsdag 09.04.20: -2, skya, vind i høgden. Køyrt Seljestad Lågland og løype til Oddavarden via Krokavatnet og Haugsnut, og tilførselsløypene til Løningsosen og Solfonn/Langedalen. Dagens smøretips: Rode lilla multigrad tørrvoks.