Brosjyre    Løypekart  Skibuss Hjelp til snømåking Snødybde Seljestad: 0 cm

Nyhetene finn du under bildet frå Web-kameraet på Seljestad.Lørdag 06.05.17: Fint og varmt vær, rapportar frå fjellet at det er flotte skiforhold til å gå over alt. Vi avsluttar oppdateringar på nettet, og takkar for ein flott sesong og ønsker velkomen tilbake neste vinter. Det er ikkje for seint å støtta drifta med frivillig løypeavgift.

Søndag 30.04.17: Fint og kaldt på morgonen, lite vind. Løypene ligg frå fredag til Oddavarden, Steinavatnet og Kyrkjenuten. Hardt og sporete nede før sola får tak, men frå Seljestadstølen og høgare oppover er det greitt tørrsnøføre, dagens smøretips: Rode lilla multigrad tørrvoks 0 - -2 gr i høgden, universalklister nede.

Fredag 28.04.17: -2, fint vær, ein del vind, spesielt i høgden. Har køyrt løype til Oddavarden, Steinavatnet og Kyrkjenuten. Det blir ikkje køyrt meir løyper i helga, men det er no fine forhold til å gå over alt. Det er ikkje løypestikker i nokon av traseane. Innbetaling av frivillig løypeavgift ligg så langt i år kr 125.000,00 bak fjoråret. Vi oppfordrar alle som ikkje har betalt i år, til å overføra til konto  3530.24.04508, slik at vi kan få sikrare grunnlag til å halda fram arbeidet med løyper i Seljestadfjellet og Røldal. Dagens smøretips: Rode lilla multigrad tørrvoks 0 - -2 grader.