For å driva selskapet og løypenettet, er vi avhengig av å få inn løypeavgift
frå hytter og andre brukarar av løypenettet. For eldre hytter er ei frivillig avgift
sett til kr 600,00 pr år. For nye hytter er denne avgifta lagt inn i serviceavgifta.

Kontonr for innbetaling av løypeavgift er 3530.24.04508