Blå løyper  merka med blått på løypekart, ligg i meir
utsett terreng og kan ha brattare bakkar.