Røde løyper  merka med rødt på løypekart, er høgfjellsløyper
som krev full utrustning. Det kan vera begrensa merking i løypene.