Hovudretning i løypenettet er den vegen piler og skilt viser. Dette gir også dei
finaste utforkøyringane. Vi ber om at alle held til høgre i gangretninga.