For å driva selskapet og løypenettet, er vi avhengig av å få inn løypeavgift
frå hytter og andre brukarar av løypenettet. For eldre hytter er ei frivillig avgift
sett til kr 900,00 pr år. For ein del nye hytter er denne avgifta lagt inn i serviceavgifta.

Løypeselskapet har 2 parkeringsplassar, på Korlevoll Skistadion og ved Hesjabakk. Sesongkort for parkering kr 700,00, dagsparkering kr 60,00. Sesongbilett kan kjøpast hos Joker Skarsmo eller hos parkeringsvakter/løypekøyrar. Frå 2018 er det også innført felles parkerings/løypeavgift for kr 1.500,00.

Kontonr for innbetaling av løypeavgift er 3530.24.04508

Det må ligga synleg parkeringsbilett frå parkeringsautomaten eller oblat for sesongparkering i frontruta i bilen.

Vipps Parkeringsavgift:  89357
Vipps løypeavgift og løypeavgift/parkeringsavgift kr 1.500,00:
   89358